Beïnvloeding.nl

Uitgebreid Beïnvoedingsprofiel resultaten

Beïnvloedingsprofiel Scan Rapport


Je scores laten zien dat je nog een breed spectrum aan ontwikkelmogelijkheden hebt om je beïnvloedingsvermogfen te vergroten. Lees je persoonlijke Beïnvloedingsprofiel zorgvuldig en overweeg aan welke vormen van beïnvloeding je het eerste wil werken.

Beste Data doesn't exists,

Je hebt het de uitgebreide Beïnvloedingprofiel Scan van Het Perspectief Principe afgerond omdat je wil ontdekken op welke gebieden je je beïnvloedingsstijl verder kan ontwikkelen. In het rapport dat je hieronder aantreft vind je een diagram met je scores en een uitleg over jouw niveau per vorm van beïnvloeden. Hier lees je over welke stijl van beïnvloeden jij momenteel hanteert, wat je sterke punten zijn en waar je ontwikkelmogelijkheden liggen. Je krijgt gedetailleerd inzicht in hoe je nog effectiever kan worden in elk van de twaalf vormen van beïnvloeding van Het Perspectief Principe.

Dit rapport is gebaseerd op de antwoorden die je zelf hebt gegeven en is dus een reflectie van hoe jij je eigen effectieviteit op dit gebied beoordelld.

Diagram van jouw Beïnvloedingsprofiel

In het diagram hieronder zie je jouw scores weergegeven. De maximum scrore per vorm van beïnvloeding is 20 en jouw score wordt aangegeven door de blauwe lijn.

Je kan dit diagram het beste lezen door te kijken waar de scoreindicator ver naar buiten of ver naar binnen staat. Wanneer de lijn dicht bij het centrum staat, kan je nog een stap zetten in je effectiviteit. Als de lijn ver naar de randen uitkomt, betekent dat je deze vormen van beïnvloeding al toepast.

Gedetailleerde resultaten Beïnvliedingsprofiel

De twaalf paragrafen hieronder beschrijven jouw scores. Ze zijn gerangschikt volgens de 12 volmen van beïnvloeding die worden onderscheiden door Het Perspectief Principe.

1. Aandacht geven en specificeren

Je scoort niet zo hoog op het beïnvloeden met aandacht en het doorvragen. Dat betekent dat er nog veel ruimte is om je verder te ontwikkelen en effectiever te worden. Het is heel goed dat je de scan echt eerlijk hebt ingevuld en wilt kijken naar je mogelijkheden. Die zouden misschien kunnen liggen op het vlak van het persoonlijke contact op het werk. Je kunt eens onderzoeken wat er met de diepgang van gesprekken gebeurt als je doorvraagt naar de diepere achtergronden van iemands opvattingen. Wat is er bij jou voor nodig om daar de tijd voor te nemen en interesse te hebben in het verhaal van de ander?
Het zou kunnen zijn dat je vindt dat het op het werk niet gaat om persoonlijke contacten maar dat het puur functioneel is. Dat het gaat om de inhoud van je werk en de resultaten die je boekt. Maar misschien kun je eens kijken op welke manier je de persoonlijke aandacht kunt inzetten om effectiever te beïnvloeden. In eerste instantie voor het nut van het beter bereiken van de ander en het creëren van een open communicatiekanaal. Maar in tweede instantie ook om een betere werksfeer te creëren en een gevoel dat je er samen voor staat.
Door jezelf meer persoonlijk te laten zien op je werk kun je meer ontspannen en kom je meer in je kracht te staan. Doe dit stapje voor stapje en bouw langzaamaan persoonlijke contacten.

2. Wees wijs met woorden

In het precieze gebruik van woorden om je doel te bereiken ligt misschien nog een kleine mogelijkheid om je te ontwikkelen. Misschien vind je authenticiteit belangrijk of wil je heel snel je doelen bereiken; dat zijn hele grote kwaliteiten. Op het gebied van het aansluiten bij de belangrijke woorden van een ander ligt misschien een kans voor je om nog effectiever te worden. Want mensen voelen zich gehoord en begrepen als je precies die woorden gebruikt die uit hun hart komen. De kernwoorden herken je doordat ze ze vaker gebruiken en er een emotionele lading omheen hangt. Als je deze woorden ook in je vragen en samenvattingen gebruikt, gaat het gesprek nog beter lopen.
Het kiezen van je woorden en soms iets afwijken om ruimte te maken – daar kun je nog effectiever in worden. Als iemand zegt dat iets onmogelijk is, kun je bijvoorbeeld vragen wat er nu nog niet zo goed lukt. Op die manier maak je ruimte. Let er maar eens op en oefen met het aansluiten bij kernwoorden en het inzetten van milde woorden om je doel te bereiken!

3. Zoek en gebruik de motivatie

Er ligt voor jou nog een mogelijkheid open om je te ontwikkelen op het gebied van de motivatie. Je bent misschien snel en gericht op de inhoud van een vraagstuk, dat is erg goed. Toch kun je hierin nog een stap maken en deze is niet heel moeilijk. Je hoeft je alleen maar voor te nemen om de intentie van iemand bespreekbaar te maken. Vaak is dat niet zo moeilijk. En als je er een beetje naast zit is dit ook geen groot probleem. Omdat de motivatie na aan het hart ligt bij mensen, zullen ze je graag uitleggen wat echt belangrijk is voor hen. Daarmee ontstaat een verbinding op een dieper niveau dan alleen maar het vraagstuk en de oplossing.
Misschien kan je mensen ook nog iets meer meenemen in jouw richting door te beginnen met de Big Why (Sinek). Mensen snappen dan beter waarom het zinvol is om naar je te luisteren en what’s in it for them. Als je jouw doelen in lijn kunt brengen met wat zij belangrijk vinden, zullen ze jouw richting omarmen!

4. Overtuig met logica

Uit de scan blijkt dat je je stijl van beïnvloeden nog een beetje kunt verbeteren door meer met feiten en logica te doen. Misschien vind je het prettig als anderen gewoon inzien dat je voorstel goed is en dat ze niet moeilijk moeten doen als jij zegt dat het een goede richting is. Maar misschien kun je ze nog iets meer helpen om dit in te zien. Dat doe je bijvoorbeeld door meer feiten te gebruiken in je voorstel. En als je de feiten niet voorhanden hebt, dat je dan eerst op onderzoek gaat. Misschien kun je gegevens opzoeken of bijhouden. Als je genoeg onderbouwing hebt, gebruik je dit gericht om a.h.w. te bewijzen dat jouw oplossingsrichting de juiste is.
Soms is het goed om niet direct uit te spreken wat je wilt zeggen, maar eerst de context goed uit te leggen. Wat is het grotere verhaal en waarom is het nodig dat er een bepaalde richting wordt ingeslagen? Je leert ook dat je grafieken en tabellen kunt gebruiken om je verhaal te onderbouwen. En dat je dit op een geschikte manier kunt vormgeven zodat het voor iedereen duidelijk is dat jouw voorstel gevolgd moet worden.

5. Stuur naar een andere betekenis

Op het gebied van het sturen naar een andere betekenis is er nog een beetje ruimte voor ontwikkeling. Je bent misschien iemand die een duidelijke mening heeft over de dingen en dat is zeker een kwaliteit! En bij het beïnvloeden kun je soms nog wat bereiken als je flexibel op een situatie kunt reageren. Door je blik te verruimen en de ander(en) mee te nemen naar een andere uitkomst of een andere consequenties. Door bijvoorbeeld vragen te stellen die andere mogelijkheden onderzoeken zoals: “Stel dat we dit doen, wat betekent dat dan voor..?” Voor het beïnvloeden via de betekenis is het goed om te oefenen met het creatief verzinnen van andere uitkomsten van een lastige situatie. Aan het begin voelt dit misschien vergezocht of zelfs onwaar, maar het kan je op den duur veel opleveren!

6. Dicteer het kader

Misschien ligt er nog wel wat goud op je te wachten op het gebied van het kiezen van de kadering. Je kunt eens gaan experimenteren met het kaderen aan het begin van een bespreking en onderzoeken wat het je oplevert. Kijk daarvoor eens wat diepgaander in het boek van de Perspective Principle en neem de tijd voor het voorbereiden van een meeting waarin jij de leiding hebt. Want je hebt waarschijnlijk een sterke focus op de inhoud van je werk en dat is heel krachtig. En je kunt anderen nog iets meer leiden door duidelijk te zijn over wat mensen kunnen verwachten. Maar ook bij mensen met tegengestelde meningen kan het enorm helpen als je nog iets flexibeler wordt in het kiezen van een ander perspectief om meer ruimte te krijgen. Bijvoorbeeld door het vraagstuk in het licht van de ontwikkelingen binnen de organisatie te plaatsen. Of door te bespreken wat een gewenste ontwikkeling in de komende maanden is. Ofwel: verruim het kader en je nodigt anderen uit om met meer ruimte verder te praten.

7. Overtuig met verhalen

Als je nog niet heel vaak verhalen inzet om anderen te beïnvloeden dan wil ik je de suggestie doen om hier eens in te duiken. Het is vooral effectief als je weerstand tegenkomt bij de ander en niet direct kunt zeggen wat je vindt. Want dan zou de ander best wel verder in het verzet kunnen gaan. Maar met een extended quote kun je toch je punt maken: je vertelt over iemand anders die weer een andere (intelligente) persoon kent die veel onderzoek heeft gedaan naar het vraagstuk en die heeft ontdekt dat X, Y en Z geldt. Je zegt het dan niet zelf maar laat het iemand anders zeggen. Misschien is dat lastig voor je omdat het haaks staat op de eerlijkheid die jij nastreeft. Dat is ook echt een groot goed. Dus zoek naar verhalen die voor jou waar zijn en die best wel zouden kunnen helpen om samen verder te komen. Verhalen die ruimte geven, gebruik ze!

8. Metaforen inzetten

Als je nog niet vaak gebruik maakt van metaforen, ligt er nog een effectief stuk gereedschap op je te wachten. Misschien ga je liever rechtstreeks de discussie aan en ben je daar goed in. Dat is heel goed. En als een discussie vastloopt heb je soms baat bij een metafoor. Maar daar moet je misschien wel je creativiteit nog iets verder voor aanzetten. Je snapt vast dat het goed is om soms een metafoor te gebruiken en daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander. Op de website van het Perspective Principle vind je veel oefeningen en gereedschappen om dit nog beter onder de knie te krijgen!

9. Werk met het onbewuste

Je houdt misschien wel van klare taal en discussies over de inhoud van een vraagstuk. Dat brengt je best ver maar er ligt ook nog ruimte om effectiever te worden. Als je kijkt wat er in de neuromarketing allemaal wordt ingezet om je tot het kopen van spullen te verleiden. Ik zeg niet dat je allemaal trucs moet gaan toepassen want dat past misschien niet in jouw stijl. Maar je kunt wel rekening houden met kleine dingen die intuïtief helpen. Zoals eerst een prettig gesprek opstarten met een warme kop koffie. Of een prettige omgeving opzoeken voor een diepgaand gesprek. Niet recht tegenover iemand gaan zitten als je niet uit bent op een confrontatie. En het gebruik van afbeeldingen om je verhaal ook te laten landen bij meer visueel ingestelde mensen. Je kunt je misschien nog verder verdiepen in de embedded commands en de yes-set, als je echt een stap wilt maken!

10. Druk door met overwicht

Je bent nog voorzichtig met het inzetten van overwicht en daar heb je misschien goede redenen voor. Bijvoorbeeld omdat je een hekel hebt aan mensen die misbruik maken van hun macht. Of omdat je het belangrijk vindt dat mensen gehoord worden en dat je niks wilt afdwingen. Dat zijn mooie kwaliteiten. Toch kun je hier misschien nog een stap in maken door te bestuderen hoe mensen het doen die hun macht wel goed inzetten. Hoe voorbeelden uit je omgeving omgaan met dominantie en wat je hiervan kunt leren. Misschien loop je aan tegen allerlei belemmerende gedachten en overtuigingen in je hoofd die maken dat je nooit heel dominant zal zijn en iets door zal drukken. Onderzoek die belemmerende overtuigingen met de vragen uit deel drie van het Perspective Principle. Maak ruimte in je hoofd zodat je -als het nodig is in een situatie – wel de ruimte pakt om bepalend te zijn. Het is ook goed om nog eens naar het overzicht van machtsbronnen te kijken in hoofdstuk 2.10 van het Perspective Principle. Je hebt namelijk meer bronnen om invloed uit te oefenen dan je zou denken. Oefen misschien nog eens met de effectieve patronen uit het Circumplex van Kiesler. Dan weet je nog beter hoe je om kunt gaan met dominante mensen!

11. Maak ruimte door te volgen

Op het gebied van het ruimte maken door te volgen heb je nog een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Dit is misschien een vreemde manier van beïnvloeden voor je. Voor veel effectieve mensen is het niet vanzelfsprekend om juist ruimte te geven en de ander te laten komen. Het is waarschijnlijk vanuit een grote drive dat je dat niet automatisch doet. Maar er zit wel veel potentie in deze stijl: je overbrugt op deze manier een afwachtende passieve houding die wel kan ontstaan als jij teveel dicteert. Je kunt dat oefenen door stiltes te laten vallen nadat je eerst een mooie open vraag hebt gesteld. Ook als je een half antwoord krijgt, laat je ruimte voor de ander om wat dieper te graven en meer te vertellen. Dit kost misschien wat tijd maar het levert je veel op. Het kan ook zijn dat je hier te ongeduldig voor bent. Dat er allerlei oordelen over de ander bij je naar boven komen die maken dat je geïrriteerd raakt. Kijk die overtuigingen eens aan op een rustig moment en onderzoek hoe je daar ruimte in kunt brengen.

12. Beïnvloed via het krachtenveld

Het beïnvloeden via het krachtenveld is nog niet echt jouw ding, daar ligt nog een interessant gebied om je te ontwikkelen. Het gaat over het tactisch manoeuvreren en het onderzoeken hoe je invloed kunt uitoefenen in een complex krachtenveld. Misschien vindt je dit niks voor jou omdat je graag eerlijk en open praat over een vraagstuk en je niet wilt inlaten met politiek gedoe. Dat is een mooie kwaliteit en het zou mooi zijn als alle mensen er zo in stonden. Je komt er ver mee als je op een integere manier je werk doet. Dat moet je ook zeker niet loslaten. Maar het zou mooi zijn als je eens onderzoekt welke belangen belangrijke mensen om je heen eigenlijk hebben. Welke drijfveren zij hebben en wat ze willen bereiken. Daar zit vaak toch wel een positieve intentie onder. Neem eens een overzichtelijk vraagstuk bij de hand en doe een krachtenveldanalyse zoals beschreven in de Perspective Principle. Dat kan je veel opleveren! Als je teveel weerstand bij jezelf ondervindt om dit te onderzoeken, ga dan eens op zoek naar de onderliggende overtuigingen. Neem de vragen uit deel drie van het boek erbij en bekijk of je ruimte kunt maken in jouw ideeën over het beïnvloeden via het krachtenveld.

Persoonlijke ontwikkeling

Om je beïnvloedingsstijl verder te ontwikkelen, nodig ik je uit om deel te nemen aan onze workshop Het PP Fundament. Dit is een geweldige eendaagse workshop waarin je de basisbeginselen van goede beïnvloedende gespreksvoering zal leren.

Als je liever werkt aan je ontwikkeling vanuit huis of vanaf je werk dan kan je ook gebruik maken van onze e-learning modules. Hierin vind je – per beïnvloedingsvorm – allerlei video’s, oefeningen en achtergrondartikelen om je meteen op weg te helpen!

Finally, you can also request help from one of the Perspective Principle coaches who can support you in your development and help you become even more effective. Especially if you experience blockages in your development and want to look at the backgrounds and limiting beliefs, this is a very good choice.

Tot slot heb je de mogelijkheid om ondersteund te worden door onze Beïnvloegingscoaches. Zij ondersteunen je in je ontwikkeling om nog effectiever te worden. Dit is vooral een goede keus als je blokkades ervaart in je omgeving en je wil kijken naar welke belemmerende overtuigingen je tegenhouden en waar ze vandaag komen.

Door deze scan te voltooien, heb je de eerste stap gezet op weg naar een groot aantal mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. I wens je veel succes bij je volgende stap!

Download dit rapport!

Dit rapport is alleen tijdelijk beschikbaar via de link die je hebt ontvangen via onze e-mail. Download je rapport nu voor referentie en gebruik in de toekomst.

NL

Inloggen

Log in voor toegang tot je eerdere bestellingen en exclusieve hulpbronnen, oefeningen en de uitgebreide beïnvloedingsprolfiel-scan. Nog geen account? Log dan hier in na je eerste bestelling.

Heb je een exemplaar van het boek ‘Laat die overtuiging los’? Maak dan hier een account aan met de code uit je boek.

Programma werkconferentie 17 april 2024

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee in het Zendstation te Lopikerkapel

09.30 uur
Interactieve workshop met Bart Verhaagen over de wereld van onze overtuigingen. Waar komt ons gedrag vandaan en hoe kun je dit beïnvloeden? Via het Perspectief Principe bespreken we de 12 vormen van beïnvloeden en de methode van het Beïnvloedingskompas.

11.00 uur
Tijdens de koffiepauze ga je zelf aan de slag om belemmerende overtuigingen naar boven te halen in een gesprek met een collega deelnemer.

11.30 uur
Demonstratie van de toepassing van alle vormen van beïnvloeden met een casus van iemand uit de zaal. Je ervaart direct op welke manier je ruimte kunt scheppen in knellende patronen.

12.30 uur
Tijdens de middagpauze ontvang je een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Laat die overtuiging los’ en ontmoet je andere professionals bij een heerlijke lunch.

13.30 uur
Kies uit twee parallelle workshops:

Wat kunnen we leren van alle breinwetten uit de neuromarketing die ons overhalen om van alles in supermarkten en online te kopen? In de workshop onderzoek je op welke manier je deze kennis kunt inzetten in de dagelijkse praktijk

Hoe kun je zorgen dat vergaderingen niet eindeloos duren en vol zitten met herhalingen en stokpaardjes? Je gaat zelf oefenen met het zetten van een kader en leert de taal die mensen hierin meeneemt.

14.45 uur
Pauze

15.15 uur
Kies nogmaals uit twee parallelle workshops:

Hoe kun je hypnose en conversational trance inzetten in jouw werkpraktijk? Je gaat in deze workshop zelf oefenen met trance taal voor alledaagse toepassingen. Zodat je weerstand ombuigt naar samenwerking.

Hoe pas je de Krijgskunst Aikido toe zodat je goed gecentreerd en volledig in je kracht staat? Hoe kun je mensen in beweging brengen vanuit de overtuiging dat ze graag willen bewegen?

16.30 uur
Plenaire afronding

17.00 uur
Feestelijke borrel